Zapraszamy
do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

ARTYKUŁY I USŁUGI BHP

tel.: 500 000 390

e-mail: kontakt@4workers.com.pl

USŁUGI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWE

kom.: 507 285 162
e-mail: biuro@czystyefekt.pl

Mapa dojazdu

4WORKERS Sp. z o.o. (właściciel marki Czysty Efekt) istnieje na rynku już od 1990 roku. Skonsolidowane roczne obroty Grupy Kapitałowej 4WORKERS Sp. z o.o. to ok. 2,2 mld złotych, zatrudnienie ponad 2300 pracowników.

4WORKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju(42-360), ul. Zielona 26, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000737785, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 500 000,00 zł, NIP 577-198-60-94, REGON 380603400

e-mail: kontakt@4workers.com.pl

e-mail: biuro@czystyefekt.pl