hutnik

RĘKAWICE OCHRONNE DLA HUTNIKA MODEL: K3-266t TRZYPALCOWE KRÓTKIE (42 cm)

K3-266t trzypalcowe krótkie (42 cm)

OPIS WYROBU:
Rękawice ochronne dla hutnika przeznaczone są do ochrony rąk pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień, rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne, kontakt z gorącymi przedmiotami i ciepło konwekcyjne.

POZIOM SKUTECZNOŚCI:
Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 407:1997 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób. Poziom skuteczności określa sześciocyfrowy kod zamieszczony na metce każdej rękawicy. Osiągnięty poziom skuteczności:

4 – oznacza czas palenia.
2 – oznacza czas kontaktu z gorącym przedmiotem, kontakt z przedmiotem o temperaturze 250 st. C.
2 – jest to wskaźnik przenikania ciepła.
4 – jest to czas przenoszenia ciepła.
4 – jest to wskaźnik odporności tkaniny na rozpryski płynnego metalu.
x – materiał nie był badany na duże rozpryski płynnego żelaza.

WYKONANIE:
Rękawice wykonane są w następujących układach materiałów:

  • tkanina szklana ST-97 metalizowana i tkanina bawełniana impregnowana niepalnie,
  • DK 8/150 N w części mankietu i grzbietu rękawicy,
  • dwoina bydlęca wełna niepalna i podszewka niepalna w części chwytnej,
  • rękawice dostępne są w jednej wielkości 11.

Układ materiału z którego są wykonane rękawice był badany na duże rozpryski płynnego aluminium (wg PNEN 373: 1996)

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725).

Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 407:1997

Jak to działa?

e-mail: kontakt@4workers.com.pl

e-mail: biuro@czystyefekt.pl