hutnik

PŁASZCZ OCHRONNY ŻAROODPORNY TYP OP-54

KLASA OCHRONY:
Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 531: 1999 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób. Osiągnięta klasy ochrony:

A – ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia; czas dalszego palenia 0 sek, czas dalszego żarzenia 0 sek.
C4 – promieniowanie cieplne (PN-EN 366:1995, metoda b) – stopień przenoszenia ciepła t > 151 s
D3 – wskaźnik rozprysku płynnego aluminium (PN-EN 373;1996) > 351 g

PRZEZNACZENIE:
Płaszcz przeznaczony jest do ochrony pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień, rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne.

WYKONANIE:
Płaszcz wykonany jest z tkaniny szklanej ST-97 metalizowanej, zapinany jest na szybko rozłączne zapinki chronione plisą przed adhezją płynnego metalu.

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725).

Ubiór jest zgodny z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999

Płaszcz należy stosować z inną odzieżą ochronną, np. z ubraniem wełnianym niepalnym.

Jak to działa?

e-mail: kontakt@4workers.com.pl

e-mail: biuro@czystyefekt.pl