hutnik

FARTUCH OCHRONNY ŻAROODPORNY TYP OF-52 I OF-53 (NA SZELCE)

KLASA OCHRONY:
Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 531: 1999 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób. Osiągnięta klasy ochrony:

A – ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia; czas dalszego palenia 0 sek, czas dalszego żarzenia 0 sek.
C4 – promieniowanie cieplne (PN-EN 366:1995, metoda b) ? stopień przenoszenia ciepła t > 151 s
D3 – wskaźnik rozprysku płynnego aluminium (PN-EN 373;1996) > 351 g

PRZEZNACZENIE:
Fartuch przeznaczony jest do ochrony pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień, rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne.

WYKONANIE:
Fartuch OF-56 (z rękawami) wykonany jest z następującego układu materiałów:

  • tkanina szklana ST-97 metalizowana,
  • tkanina bawełniana impregnowana niepalnie DK 8/150 N.

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725).

Ubiór jest zgodny z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999

Fartuch należy stosować z inną odzieżą ochronną

Jak to działa?

e-mail: kontakt@4workers.com.pl

e-mail: biuro@czystyefekt.pl